Getuigenissen


Getuigenissen

Sinds de ontwikkeling van Naikan in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben duizenden mensen ervaring opgedaan met deze methode. Psychologisch onderzoek toonde aan dat de capaciteit om een vervuld leven te leiden steevast toeneemt bij de mensen die deze methode toepassen. Er bestaan ook veel getuigenissen over. Je kan er bijvoorbeeld vinden op You Tube: Patricia Ryan Madson (Engelstalig), Johanna Schuh Engelstalig), en Shinko Oyama (Japans met Nederlandstalige onderschriften).

Hierna volgen enkele stukken getuigenis, van verschillende personen, en onder de rubriek "Ervaringen met Naikan en zijn uitwerking" vind je een aantal ervaringsverhalen van mensen die Naikan gedaan hebben.

duiven op een rij

 

- "Heel leuk aan mijn eigen eerste ervaringen met Naikan, thuis op mijn eentje, was het feit dat ik veel hartverwarmende herinneringen uit mijn kindertijd terugwon. Het was als het terug opgraven van oude schatten uit mijn kindertijd. Pure winst."
Je hoeft niet ouder dan zestien jaar te zijn om Naikan om die reden alleen al te kunnen waarderen.

- "Zeer waardevol was ook het versterkt inzicht dat ik in de loop van mijn leven reeds héél veel heb mogen ontvangen. Onder andere vooral van mijn ouders. En ook van veel andere mensen. Naikan maakte mij meer dankbaar." 

Flowers

- "Na die week Naikan heb ik meer aandacht ontwikkeld voor wat ik ontvangen heb en voor wat de andere mensen voor mij gedaan hebben. Ik leef nu met veel minder stress en voel me veel beter in mijn vel."

 - "Door gedurende een week lang alle contact met de buitenwereld af te sluiten kon ik beginnen voelen hoe wijds, hoe mooi, hoe vol kleuren en hoe vrij deze wereld is."

- "Ik heb in die week Naikan geen goede raad en ook geen sermoen gekregen. Het volstond dat ik aan de hand van die drie vragen terugdacht aan wat er gebeurd was in die zestien jaren sinds mijn geboorte. Dat volstond om vanuit de kracht van mijn eigen hart mijn eigen weg te vinden, zonder dat een ander mij iets moest zeggen."

 - "Ik was er al die jaren van overtuigd dat ik de enige was die zich met recht en reden een slachtoffer kon noemen. Met Naikan ben ik gaan beseffen dat ik zelf dikwijls een "dader" was. En dat mijn ouders en mijn broers en zussen al het mogelijke gedaan hebben om mij niet in mijn ongeluk te laten lopen."

 - "Door Naikan te doen ben ik gaan beseffen dat ik in de relaties met mijn ouders en met bijna alle andere mensen in mijn omgeving eigenlijk wel veel ontving, maar zelf weinig gaf. Als een zuil van ijs die alle warmte absorbeert en alleen maar koude verspreidt. Omdat ik dat toen heb kunnen inzien is er daarna in mijn leven heel veel veranderd omdat ik mij anders ben gaan gedragen."

 

Dit is een korte selectie van reflectieteksten van mensen die een week Naikan achter de rug hebben, maar er bestaat een veelheid van getuigenissen van mensen, en een deel ervan vind je terug onder volgende link: ervaringen met Naikan

Vanaf de volgende bladzijde kan je een beschrijving lezen van de methode van Naikan, en daarna volgt uitleg over verschillende mogelijke vormen om Naikan te beoefenen.

Joyful nature

 IMG_2983DRU.jpg