Een vrouw doet Naikan over haar man en haar zoon

 Zelfkennis door Naikan over mijn man en mijn zoon (V. 45j.)

KoufukuNews 181 © Shinko Oyama 

De aanleiding waarom ik Naikan ben gaan doen was het feit dat mijn zoon problemen had op het werk. Ik ging daarover raad vragen bij de bonze van de Rengein tempel. Ik hoorde daar dat het beste middel om zichzelf te leren kennen Naikan is. En omdat ik zelf ook wel mijn eigen problemen had, omdat mijn man en ikzelf als koppel niet meer goed functioneerden, heb ik mij onmiddellijk ingeschreven.

Ik werd om 17 uur verwacht. Men begeleidde mij naar een eenpersoonskamer in het Naikan trainingscentrum van de tempel en ik kon onmiddellijk met Naikan beginnen.

Naikan over mijn moeder

Het begon met een onderzoek van mezelf binnen de relatie met mijn moeder. Maar omdat ik mentaal in paniek was wegens de problemen met mijn zoon en mijn man kwam ik er niet toe om mij op mijn moeder te concentreren.

bloemen tegen muur

Ook toen ik mijn relaties met mijn man en mijn zoon ging onderzoeken bleek dat heel moeilijk te zijn. Ik kon me maar niet blijven concentreren.

Toen ik de Naikan betreffende mijn moeder twee maal herhaald had kwam er een verandering. Waar ik alles wat mijn moeder voor mij gedaan had altijd gewoon vanzelfsprekend gevonden had, begon de idee te leven dat zich juist hierin de diepste liefde op deze wereld laat zien. Bovendien merkte ik dat ik ondanks alles wat ik van haar ontvangen had, nooit iets teruggegeven had.

Ik heb mijn leven hier op aarde zo maar gekregen. Maar tot op vandaag heb ik niets anders gedaan dan mensen tot last zijn en het zo aan boord leggen dat zij zich om mij zorgen moesten maken. Ik denk dat door deze Naikanweek mijn ogen hiervoor eindelijk open gegaan zijn. Ik wil deze kans te baat nemen om vanaf nu met al mijn kracht terug te geven wat ik maar kan.

Naikan over mijn echtgenoot

Naikan over mijn man, wat was dat moeilijk. Ook na drie of vier beurten Naikan over mijn man bleef ik boos en geïrriteerd, en eigenlijk was er van echte Naikan geen sprake. Ik werd er ook lichamelijk vermoeid door. Al zocht ik nog zo hard om iets te vinden wat hij voor mij gedaan had, ik kon me niet van de gedachte ontdoen dat ík het was die voor 100 percent voor hém zorgde, en niet omgekeerd. Ik kon maar niets vinden dat hij voor mij zou kunnen gedaan hebben.
Maar vanaf de vijfde beurt Naikan betreffende mijn man gingen mijn ogen langzaam open. Ik kon stilaan inzien hoe ik elke dag goed en wel voldoende te eten had, in een warm huis kon wonen en zonder beperkingen mijn leven kon leiden. Zoekend naar wat dan de reden voor mijn eigen onvoldaanheid kon geweest zijn kwam ik tot het inzicht dat ik zelf wel een heel hoge dunk van mezelf had, en dat die hooghartigheid maakte dat ik nooit tevreden was over mijn man.

Toen ik dat onder ogen kon zien kreeg ik tranen in de ogen en voelde ik me lichamelijk beter.

In het verleden had mijn man reeds verschillende keren een signaal gegeven, maar ik dacht van mezelf dat ik mezelf goed kende. Toen ik daarna nog twee of drie keer Naikan over mijn man deed kon ik steeds beter inzien hoe zeer ik hem daardoor leed berokkend had. Ik heb zo mezelf beter leren kennen door de Naikan betreffende mijn man.

Naikan over mijn zoon

Ik was zelf omwille van mijn zoon naar de tempel op gesprek gekomen en met Naikan begonnen. Maar in de Naikan over mijn zoon moest ik toch leren inzien dat het net zoals in de relatie met mijn man geweest was. Het waren mijn eigen hoge dunk en mijn belang hechten aan schone schijn die gemaakt hadden dat ik mijn zoon steeds met zijn rug tegen de muur gedreven had. In de Naikan over mijn zoon begreep ik dat mijn zoon mij in het laatste half jaar ook verschillende keren een signaal gegeven had, maar dat ik daar helemaal geen aandacht aan geschonken had.

Naikan redde ons als koppel

Ik was Naikan komen doen met het voornemen om tot een echtscheiding over te gaan indien het allemaal niet goed zou lukken, maar dank zij deze ontmoeting met Naikan is ons gezin een scheiding bespaard gebleven.

Naikan gaf mij nieuwe zelfkennis

Nu heb ik ingezien dat hoe meer iemand denkt en beweert dat hij zichzelf het beste kent, hoe minder hij in feite zichzelf kent. Ik zal nog wel geregeld struikelen maar ik wil mij blijven herinneren hoe ik mezelf door Naikan heb leren kennen en ik wil met een dankbare instelling door het leven gaan.
 

poortWanneer ik nu naar de werkelijkheid van het gewone leven van elke dag terugkeer weet ik dat het belangrijk is dat ik de zelfkennis die Naikan mij opgeleverd heeft, blijf onderhouden. Ik wil mijn best doen en naar een nieuw doel toe leven.

Dank u wel voor deze week Naikan.

Welkom bij Naikan