actueel

 

 

Transformeer je leven

je mag gaan voor voldoening gevende relaties,

 

mildheid, dankbaarheid, verzoening en empathie

 

 

 

 

 


 

 

 

Programma: 31 dagen Naikan per mail

 


 

 Naikan doe je zelf.  Je krijgt gedurende 31 dagen ondersteuning door Joris Voet. Joris Voet vertaalde een boek over Naikan uit het Japans, en begeleidt het 31-daags programma.

 

 
 

  Inschrijven of inlichtingen vragen

 

 

 

Klik hier voor het enige Nederlandstalig boek over Naikan.

 

 

 

 

Joris Voet, 1 maart 2021

 


 

Wat is Naikan per mail ?

 

 


 

Naikan per mail is een methode om anders te leren denken.

 

Zo verloopt Naikan per mail, een programma van 1 maand

 

 Op dag 1 denk je na over je leven en relatie met je moeder(*) in de eerste drie jaren lagere school, aan de hand van de drie vragen van Naikan:

(*) Naikan over moeder is voor de meeste mensen het gemakkelijkste. Je kan ervoor kiezen om met een andere persoon te beginnen indien 'moeder' voor jou geen gemakkelijke start is.

1) Wat heeft moeder in die periode voor mij gedaan?
2) Wat heb ik in die periode voor moeder teruggedaan?
3) Hoe heb ik in die periode mijn moeder het leven moeilijk gemaakt? (haar last berokkend, zorgen gebaard, ...)

Je stuurt een mail (naar een beveiligd mailadres speciaal hiervoor voorzien) met een paar voorbeelden van herinneringen die je aan de hand van deze drie vragen teruggevonden hebt, en ook je antwoord op de volgende vraag: "Was er iets nieuws dat ik ontdekt heb of een nieuw inzicht dat ik gekregen heb door met deze drie vragen te werken?"

Wat met privacy? Je geeft een paar voorbeelden, en je hoeft niet 'alles op te biechten.' Je bent zelf baas over je privacy.

Vanaf dag 2 doe je verder Naikan over je moeder, in een volgende periode van je leven (vierde tot zesde leerjaar). Elke dag neem je zo een nieuwe periode waarover je Naikan doet, en je stuurt een mail zoals op dag 1.  Je zal ook Naikan doen over andere personen.

Je krijgt elke dag (binnen de 24u) een reactie op jouw mail.

 

De methode is dus zeer eenvoudig. Misschien denk je: "Is het dat maar?"  Het toepassen van deze methodiek levert je echter een sterk antwoord op de vraag "Wie ben ik?"

Dat kan je op weg zetten naar veranderingen diep in jezelf, of in de relaties met mensen die je nabij zijn.  Deelnemers getuigen:

 

  • 'Door Naikan te doen ben ik me er van bewust geworden hoezeer ik door mensen in mijn onmiddellijke en verdere omgeving ondersteund word.'
  • 'De begeleiding was altijd op tijd, niet te veel, niet te weinig, niet oordelende feedback.'

  • 'Er kwam rust in mij doordat Naikan me dingen in perspectief leerde zien, het perspectief van de ander. Dat is iets wat ik tot dan toe niet zo duidelijk had.'

 

 

Mijn rol als begeleider is: je te begeleiden in de toepassing van de Naikan-methode. Bedoeling is dat je je de methode met de drie vragen eigen maakt.

Ik begeleid je niet inhoudelijk in de richting van een of andere verandering in je leven of in de 'verwerking' of 'oplossing' van een of ander probleem.

Je vindt met de Naikanmethode zelf de inhoud. Jij doet Naikan.

Mijn rol als begeleider is je te coachen in een correcte beoefening van de methode. Dat is zo bedoeld in Naikan.

Elk inzicht dat je opdoet door Naikan komt vanuit jezelf, vanuit je eigen binnenste, vanuit de unieke levensgeschiedenis van die unieke persoon die jij bent.

Vandaar de naam "Naikan" die betekent: "naar je eigen binnenste kijken".

Naikan doe je dus zelf, maar ik wacht elke dag op jouw mail en dat kan voor jou een aansporing zijn om dagelijks echt Naikan te doén.

Ik mail je in principe elke dag terug met een reactie. Het is de bedoeling dat ik niet storend optreed wanneer je goed bezig bent met Naikan te doen.

Op dagen waarop je de methode correct toegepast hebt krijg je van mij een 'doe zo verder' reactie.

Ik probeer je echter wel te corrigeren of te ondersteunen als je iets anders dan Naikan aan het doen bent. Dat is mijn job als Naikancoach: je bij de methode houden.

Verder nog dit:

Op dag 31 stuur je mij een laatste keer een mail met de antwoorden die je die laatste dag op de drie vragen gevonden hebt. Ik reageer dan nog een keer de dag erna.

Ik vraag je op dat ogenblik ook nog wel om mij een korte evaluatie te mailen, zodat ik mijn rol zo nodig nog kan bijschaven en verbeteren.

 

Wat kost dat?

Eenmalige kost (met factuur Verenigde Producties vzw) voor de 31 dagen begeleiding: 250 Euro.  Vraag echter gerust inlichtingen als dit voor jou als student, alleenstaande, werkloze, gepensioneerde, etc. te veel is. Het is ook welkom als je méér wenst bij te dragen zodat het goedkoper wordt voor een ander.

 Klik hieronder om in te schrijven of inlichtingen te vragen. Mailen naar "naikanvlaanderen", gmail.com, is ook een mogelijkheid.

 

  Inschrijven                                                                                                                   Inlichtingen vragen

 

Wat met privacy?

1) Ik vraag je om de dagelijkse mails over je Naikan te sturen naar een mailadres eindigend op @protonmail.com.
Protonmail is een mailserver met encryptie, met een server in Zwitserland, waar jouw mails door niemand anders kunnen gelezen worden.
Je kunt zelf ook een gratis account aanmaken bij protonmail.com. Het is perfect mogelijk om dat onder een gebruikersnaam of schuilnaam te doen, waarbij je dus je eigen naam aan niemand vrijgeeft. Als je iets vanuit jouw protonmail verstuurt naar mijn protonmail adres, dan is er encryptie van zender tot ontvanger en zijn je berichten alleen leesbaar door jou en mij. Maar het staat je vrij om vanuit je gewone mailadres te mailen.

 

2) Je moet niet alles wat je je herinnert vermelden in je mails. Je beheert zelf je privacy naar mij toe. Een paar voorbeelden is genoeg om je op de juiste weg van de Naikanmethode te blijven houden. Ik respecteer je privacy. Op dag 40 worden al je mails op het protonmail adres gewist.

Wie ben ik?

 

 

Ik leefde en werkte twaalf jaar in Japan waar ik de Naikanmethode leerde kennen. Terug in België, begeleid ik Naikan per mail.

Elders in Europa bestaan er Naikancentra waar je een week residentieel zeer intensief Naikan kunt doen. Je vindt adressen daarvan onder 'adressen' van deze website, of op het internet.

In 2019 vertaalde ik een boek van Shinko Oyama over Naikan uit het Japans. Klik hier als je dat boek wil leren kennen. Het is een zeer goede inleiding in Naikan.

Klik hier voor info of inschrijving
 

Joris Voet

(bijgewerkt 1 mei 2021)

translate