Wat is het voordeel van een intensieve Naikanweek?

1. De omgeving

Tijdens een week intensieve Naikan leeft de Naikan-beoefenaar in een bijzonder gecontroleerde omgeving die als doel heeft dat hij een optimale Naikan-ervaring kan opdoen.

=> De omgeving maakt concentratie zo gemakkelijk mogelijk

Je een  langere tijd op een mentale taak zoals Naikan concentreren is niet gemakkelijk.  Een omgeving met zo weinig mogelijk storende elementen is daarom belangrijk.

- Volledige stilte is wel niet echt mogelijk, maar men streeft in een Naikancentrum toch een zo stil mogelijke omgeving na.  Indien er meerdere gasten aanwezig zijn die Naikan beoefenen, dan wordt hen gevraagd om niet met elkaar te spreken.  Enkel de geplande gesprekken tussen de deelnemers en de begeleider verstoren de stilte.

- Minimale verplaatsingen : verplaatsingen brengen je uit je concentratie.  

  • Daarom worden de maaltijden tot bij de deelnemer ter plaatse gebracht, of toch minstens op een buffettafel heel dichtbij geplaatst.  
  • Het wordt ook aangeraden om zich in de mate van het mogelijke niet te verplaatsen.  Onvermijdelijk moet ieder de nodige verplaatsingen maken naar het toilet, om te baden en om naar de slaapkamer te gaan.  Ook een korte wandeling buiten behoort tot de mogelijkheden, maar ook dat wordt niet echt aangeraden binnen de beoefening van Naikan.  

- Een kleine privé meditatieruimte.  
De plaats waar men Naikan doet is typisch een kleine afgesloten ruimte.  
Afhankelijk van de inrichting van het Naikancentrum kan het zijn dat men overdag, gedurende de uren Naikan, in een grotere kamer of zaaltje zit met andere deelnemers in dezelfde ruimte.  Iedere deelnemer zit dan in zijn eigen kleine Naikanruimte die afgezet is met kamerschermen.  
Naikan kan ook gewoon op een kleine kamer in een hotel of in een retraitecentrum plaats vinden.  Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden en ruimte wordt er daar ook dikwijls een kamerscherm aangewend.

- Geen ruimte voor sociale contacten.  Er wordt gevraagd dat deelnemers niet met elkaar spreken, elkaar zelfs liefst niet op een andere manier contacteren zoals bijvoorbeeld elkaar in de ogen kijken.  Het gebruik van GSM of telefoon, radio, TV, brieven, en andere media wordt in principe uitgesloten als men Naikan wenst te doen.

2. De tijd

De tijd wordt voor de Naikan-beoefenaar zodanig gestructureerd dat er binnen die Naikanweek zoveel mogelijk Naikan kan beoefend worden.

- Dat betekent dat je zo weinig mogelijk iets anders doet.  Daarom wordt er voor je maaltijden gezorgd en worden de verplaatsingen voor die maaltijden vermeden.

- Bovendien wordt er zo veel mogelijk tijd besteed aan Naikan.  In een typisch regime van een Naikancentrum doet men van 's morgens 7u tot 's avonds 21 u Naikan. Verplaatsingen en wandelingen worden tot een minimum beperkt of afgeraden, en er is ook geen bar of vergaderzaal voorzien waar de deelnemers 's avonds of in een pauze met elkaar zouden kunnen zitten praten en vertellen.

- De duur van zeven dagen (minimaal zes) is een sterke factor die maakt dat je Naikanervaring vruchtbaar is.  Indien iemand na drie of vier dagen zou ophouden, dan zou dat betekenen dat hij ophoudt in de meest lastige periode van de week, op een ogenblik dat hij heel veel geïnvesteerd heeft en begint te twijfelen of die investering wel iets zal opbrengen.  Dat is de slechtst mogelijke timing.  Volhouden en de waterput blijven dieper maken tot er water uitkomt is de boodschap.  De meeste mensen vinden de laatste dagen het meest zinvol.

3. De Naikanbegeleiding

De begeleiding zorgt er voor dat je tijd gestructureerd is, dat de maaltijden er zijn, dat alle materiele beslommeringen je uit handen genomen worden, en dat je met inhoud bezig bent.

Om het (ongeveer) anderhalf uur komt de begeleider bij je zitten voor een kort onderhoud om te horen wat je in de voorbije anderhalf uur gedaan hebt, en om je aan te moedigen om verder te gaan met de Naikanvragen betreffende een bepaalde persoon en een bepaalde periode.

====================

De omgeving, de tijdsbesteding en de duur, en de begeleiding zijn elementen die voor een unieke en vruchtbare Naikan-ervaring kunnen zorgen.  Naikan is mogelijk in veel andere vormen maar deze vorm heeft voor de meeste mensen een uniek effect en gaat voor de meeste mensen het diepst.  Er zijn in de regel (+/-) 4 dagen nodig om een stap intenser te kunnen gaan in je Naikanbeoefening.

 

===========GA VERDER NAAR ERVARINGEN MET NAIKAN ===============