Naikan FAQ

Laatst gewijzigd: 
01/07/2018 - 18:01

Naikan FAQ

Vragen en antwoorden:

Vraag1 Heeft Naikan een positief effect?

Over de effecten van Naikan vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt gepubliceerd door de Japan Naikan Scientific Society(日本内観学会, sinds 1978) en de Japan Naikan Medical Society(日本内観医学会).

Veel deelnemers rapporteren na een week Naikan heel positieve effecten.

Naikan is een in Japan ontstane methode die in Japan onder andere ook een plaats verworven heeft in de context van psychotherapie.  De methode heeft zich nu ook naar Europa en China verspreid. In die landen worden ook wetenschappelijke symposia georganiseerd.

Vraag 2 Kan iedereen een week Naikan tot een goed einde brengen?

De meest "oorspronkelijke" vorm van Naikan is inderdaad een retraite van één week.  Maar andere vormen van Naikan hebben daarom niet minder waarde: dagelijks zelf thuis Naikan doen, per e-mail begeleide Naikan doen, thuis dagboek-Naikan doen, op school elke vrijdagmorgen 30 minuten schrijvend Naikan doen: dat kan allemaal en is allemaal vruchtbaar.

Iedereen die voldoende gemotiveerd is kan Naikan doen, ook in de vorm van een week Naikan-retraite.  Leerlingen van de lagere school en tachtigjarigen hebben reeds zonder problemen een week Naikan gedaan. Wanneer iemand tijdens de week wil ophouden is dat op elk ogenblik mogelijk.

Vraag 3 Is het van belang met welke motivatie men Naikan wil beginnen?

Wanneer de deelnemer zelf de wil heeft om Naikan te doen, dan kan dat, ongeacht de aard van de motivatie, en men kan steeds ophouden zonder de week uit te doen. 

Bij Naikan is het van groot belang dat de Naikanbeoefenaar zelf de hoofdrol speelt, en dat er nooit dwang uitgeoefend wordt.

Hoe ijverig mensen ook proberen om iemand in hun omgeving Naikan aan te raden of te laten doen, als de persoon in kwestie er geen zin in heeft laat men hem niet beginnen.  Bovendien kan iemand die aan een week Naikan begonnen is er steeds mee ophouden wanneer hij dat wenst.

Vraag 4 Is Naikan een godsdienst?

Naikan is geen godsdienst of religie. Naikan is een techniek, een methode, om binnen in zichzelf te kijken.

Hoe iemand die Naikan gedaan heeft daarna denkt en door het leven gaat is volledig vrij en hangt volledig van de persoon zelf af.

Er wordt in Naikan geen enkele leer of theorie opgedrongen. Juist integendeel, Naikan laat op een onvooringenomen manier naar werkelijk gebeurde feiten kijken, waardoor  de Naikanbeoefenaar zichzelf kan vrij maken van manieren van denken waar hij voorheen in gevangen gezeten had.

Vraag 5 Wat doet de begeleider?

Tijdens een Naikanweek onderzoekt men zichzelf aan de hand van drie vragen die men stelt betreffende telkens een bepaalde persoon, en men kijkt daarbij telkens naar een stuk van een viertal jaren uit het eigen leven. Na ongeveer anderhalf uur komt de begeleider, en er vindt een kort gesprekje van 3 à 5 minuten plaats.  Daarna doet men gewoon verder Naikan over een volgend stuk van een viertal jaren.

De begeleider luistert met open oor naar wat de deelnemer wil vertellen. Hij hoort toe zonder oordelen, interpreteren of analyseren.  Hij blijft de methode van Naikan aanbieden en ondersteunen, ook als het wat moeilijker wordt.

Vraag 6 Kan ik Naikan doen zonder begeleider?

Naikan is als methode uiterst eenvoudig. Iedereen kan het doen vanaf de leeftijd van acht tot in de tachtig, en men kan het zelfstandig en alleen doen.

Het zelfstandig beoefenen van Naikan heeft wel zijn beperkingen, in die zin dat men Naikan zonder begeleiding niet kan aanraden aan personen met een (geschiedenis van een) ernstige psychische stoornis.  Ook aan mensen die tot op vandaag alle mensen met wie ze in aanraking kwamen gehaat hebben en nog haten, en aan mensen die zichzelf te veel over van alles beschuldigen, wordt niet aangeraden om op eigen houtje Naikan te doen. Bij deze personen is de aanwezigheid van een geschikte begeleider van belang.

Naikan doe je altijd op eigen verantwoordelijkheid.  Bij twijfel is het beter om contact op te nemen met een Naikancentrum of -begeleider.